Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Ivan Rous
Kapička
Ivan Rous
zástupce ředitele, vedoucí oddělení
Oddělení
Oddělení dokumentace a informatiky
Kontaktní údaje
734 755 785
ivan.rousmuzeumlb.cz
Články

Zajímavosti o ponorce U-206 Reichenberg a vysvětlení jak a proč došlo k známé tragédii Ocean Victor...

Šipka
O mně
V Severočeském muzeu pracuji od roku 1999.
Zaměstnání
2004 Výzkumné centrum průmyslového dědictví
2005–2006 NPÚ,  územní odborné pracoviště Ostrava (výzkumný a vývojový pracovník)
2005–2007 NPÚ, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem (památkář, výzkumný pracovník)
2007–2009 NPÚ, územní odborné pracoviště Ostrava (památkář, oborový výzkum)


Oborová specializace
Nucená práce ve 20. století, zbrojní výroba za 2. sv. války, dějiny průmyslu, hornictví, geologie, staré a rekonstrukční mapy, vodní díla, geofyzikální práce, tvorba map a plánů, fotografické práce, CAD a GIS systémy

Přednášková činnost
Nabídka přednášek:

Nucená práce:
Tábory nacistické nucené práce v Euroregionu Nisa | Tábory nacistické nucené práce v návaznosti na válečný průmysl | Koncentrační, pracovní a zajatecké tábory v Jizerských horách | Koncentrační, pracovní a zajatecké tábory na Liberecku | Frýdlantsko za války 1939–1945 | Jablonecko ve válce | Tábory a válečná výroba | Stavby zbrojního průmyslu ve vesnickém prostředí | Zajatecký tábor z 1. sv. války v Liberci | Romské tábory v Liberci | Rychnovský Getewent

Historie a region:
Vrstvy Liberecké minulosti | Starý a nový Liberec | Jak na historické mapy Liberecka | Hrádek nad Nisou – historie dolování a 2. sv. válka | Černá Nisa – průmyslová zóna 19. století | Podzemní dopravní stavby Liberce | Podzemí 2. sv. války – Hrádecko | Postindustrial – Jablonecko | Postindustrial – Liberecko | Postindustrial – Hrádecko | Technika města |
Frýdlantsko – země mezi „obzory“ | Druhá světová válka v Liberci| Podzemí Liberecka 2. sv. války | Městské podzemí – sítě města | Voda pod městem | Podzemní továrny nejen na Liberecku | Přehrady Jizerských hor | Linka automobilového průmyslu v Liberci | Industriální dědictví Polska | Industriální dědictví severních Čech | Lanové dráhy (včetně lanovky Ještěd) | Textilana – vzestup a pád obra

Českolipsko:
Dolování nerostných surovin na Českolipsku | Podzemí Českolipska

Geologie, speleologie, montanistika:
Jeskyně Ještědského hřbetu | Urbanistická geologie | Geologie regionu (Liberecko) | Rudné hornictví na Liberecku | I-legální průzkumy podzemí | Rekonstrukční mapa Jáchymovska |
Jizerské hory v řezu | Geologie Jizerských hor a Liberecka | Maganik a Rosia Montana | Uranový důl Podgórze | Dějiny hornictví na Liberecku | Ohrožené podzemní památky | Podzemní svět Jizerských hor | Podzemní Evropa | Ukrajina a Rumunsko | Rosia Montana – 2 500 let dolování zlata | Jáchymov – rodinné stříbro

Mezioborové:
Dvě podoby archeologie – industriální archeologie

Výstavy
 • Průmysl na Liberecku (Severočeské muzeum, 2002)
 • Údolí Černé Nisy, průmyslová zóna 19. století (Severočeské muzeum, 2003)
 • Hornictví na Liberecku (Severočeské muzeum, 2005)
 • Steam back – modely parních strojů (Severočeské muzeum, 2006–2007)
 • Vodní díla na Liberecku (Severočeské muzeum, 2007)
 • Zbytky válek XX. století na Liberecku a v Euroregionu Nisa (Severočeské muzeum, 2010)
 • Industriál války (Severočeské muzeum, 2012)
 • Ještědská lanovka (Severočeské muzeum, 2013)
 • Geologie Jizerských hor (Severočeské muzeum, 2016)
 • Mapy Jizerských hor (Severočeské muzeum, 2017)

Expozice
Industriál války (Jiřetín pod Bukovou)
Koncentrační tábor a továrna GETEWENT (Rychnov u Jablonce nad Nisou)

Granty
 • Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě (ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, 2015)
 • Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přehraničního kulturního dědictví (program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, Fond mikroprojektů v Euroregionu Nisa, 2017)

Konference
Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě (organizace, Severočeské muzeum, 2015)
Publikační činnost
 • Historie zprůmyslnění údolí Černé Nisy. In: Fórum architektury a stavitelství, 2002.
 • Plánovaná dálnice z roku 1939 v nejbližším okolí Liberce. In: Stavební listy, 2002.
 • Nejstarší Lukášovské mlýny – logické příklady výskytu vodních děl. In: Sborník muzea Vysoké Mýto – Mlýny, 2002.
 • Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, 2003 (část hesla Liberec)
 • Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Přírodní Vědy, 2003.
 • Největší liberecká továrna. In: Zprávy památkové péče, 24, 2004.
 • Bílá místa průmyslového dědictví. Véčko, časopis Libereckého kraje. 2005, 4, s. 88–93. ISSN 1213-7375.
 • Zbytky „Hitlerovy“ dálnice v Liberci a okolí. Véčko, časopis Libereckého kraje. 2005, 4, ISSN 1213-7375.
 • Historie rekonstrukcí městských lázní. In: Stavební listy, 2006.
 • Archeologické nálezy novoměstských a ještědských štol. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 2006. ISSN 0232-0592.
 • Vodní díla na Liberecku. Katalog výstavy. Severočeské muzeumv Liberci, 2007.
 • Příčiny plánování podzemních dopravních staveb v Liberci do roku 1945. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia, 2008. ISSN 0232-0592.
 • Podzemí libereckého kraje, díl 6, vodní díla v pískovci. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 2008. ISSN 1213-7375.
 • Podzemí libereckého kraje, díl 7, lochy a sklepy. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 2008. ISSN 1213-7375.
 • Podzemí libereckého kraje, díl 8, sklepy na Českolipsku. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 2008. ISSN 1213-7375.
 • Podzemí libereckého kraje, díl 9, protiletecké kryty liberce. Véčko, časopis Libereckého kraje, Liberec, 2008. ISSN 1213-7375.
 • Hornická želízka a vodotěžný stroj dolu Zeche. In: Sborník Archeologia technica, 27, Brno, 2008.
 • KARPAŠ Roman a kol. Jizerské hory. O mapách, kamení a vodě. Liberec, 2009 (kapitoly: Slovník nejdůležitějších odborných pojmů, Cínové doly na Rapické hoře, Cínové doly na Měděnci, Hornické památky na polské straně Jizerských hor, Mapy Gierczynského pásma ze sb. st. archivu v Katowicích, Důlní památky a archeologický výzkum, Vodojem Josefův Důl, Přehrady, Lužická Nisa).
 • Stopy hornické činnosti v městském terénu. In: Sborník Archeologia technica, 28, Brno, 2009.
 • Liberecké podzemí. Liberec, 2009. ISBN 80-87213-04-9.
 • X díl Výpravy do podzemí. Podzemí v Evropě. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 1, 2009. ISSN 1213-7375.
 • XI díl Výpravy do podzemí. Liberec naposledy. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 2, 2009. ISSN 1213-7375.
 • XII díl Výpravy do podzemí. Vojenské stavby. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 3, 2009. ISSN 1213-7375.
 • XIII díl Výpravy do podzemí. O knize Liberecké podzemí. Véčko, časopis Libereckého kraje. Liberec, 4, 2009. ISSN 1213-7375.
 • Romské tábory na Liberecku v letech 1939–1943. In: Sborník Severočeského muzea v Liberci, Historia,  Liberec, 2010. ISSN 0232-0592.
 • Industriál a technické památky. In: ZEMAN Jaroslav. LIBEREC – urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec, 2011.
 • Tábory a válečná výroba. Liberec, 2012.
 • Industriál války. Katalog výstavy. Liberec, 2013.
 • Působení architektů, architektonických kanceláří a stavitelů za 2. světové války v průmyslových podnicích na Liberecku a Jablonecku. Poslední změna 9. 1. 2015 [cit. 15. 3. 2016]. Dostupné z:
 • http://liberec-reichenberg.net/clanky/cist/nazev/87-pusobeni-architektu-architektonickych-kancelari-a-stavitelu-za-2-svetove-valky-v-prumyslovych-podnicich-na-liberecku-a-jablonecku
 • Závěrečná zpráva za rok 2014 k průzkumu podzemního díla GETEWENT v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Poslední změna 24. 1. 2015 [cit. 15. 3. 2016]. Dostupné z:
 • http://www.rychnovjbc.cz/_34215_zprava-k-pruzkumu-podzemniho-dila-getewent-v-rychnove-u-jablonce-nad-nisou-za-rok-2014-/#.Vt25ZOY09bh
 • Cikánské tábory na území dnešního Liberce v letech 1939–1943. In: JELÍNEK, Tomáš a SOUKUPOVÁ, Blanka (eds.). Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha: Spolek akademiků Židů, 2015. ISBN 978-80-260-7335-2
 • Divoký odsun na Liberecku. Krkonoše – Jizerské hory, 2015.
 • Rosia Montana – letmý nástin historie významné hornické lokality a montánní mapa Rosia Montany. In: Sborník Archeologia technica, 26, 2015.
 • Geologie Jizerských hor a Liberecka. Severočeské muzeum v Liberci, 2016 (spoluautor a editor).
 • Josef Klomínský (ed.), V. Bělohradský, J. Burda, M. Dostalík, B. Dudíková, I. Dvořák, J. Krupička, J. Malík, O. Man, P. Müllerová, V. Pecina,O. Petyniak, I. Rous, J. Sedláček, J. Šrek, T. Štor, M. Toužimský, M. Zemková. Urbanistická geologie města Liberec, modelová územní studie. Česká geologická služba, 2016.
 • Postindustriál. Liberec: Knihy 555, 2016.
 • Přehradní nádrže Mlýnice a Fojtka staré 110 let. Krkonoše – Jizerské hory, 2016.
 • 120 let od katastrofální povodně. Krkonoše – Jizerské hory, 2017.
 • Tábory nucené práce v České Lípě. In: Dějiny České Lípy, 2017.
Autorské mapy:
 • Hrádek nad Nisou – historická, geologická a montánní mapa k roku 1945
 • Mapa dolu Vrát, 2017
 • Mapa Jáchymovska, rekonstrukční a kompilační mapa, 2017
 • Kopalnia Podgórze, 2015
 • Zajatecký tábor v Ostašově, rekonstrukční mapa, 2015
 • Liberec v květnu 1945, díly letiště a centrum, 2016
 • Rosia Montana, Harta geologico-compozita a perioadei 1866–2002, 2014
 • Die administrative Gliederung des Grossdeutschen Reiches mit den Wehrkreisen und Rüstungsbereiches, 2016
 • Geologická kompilační mapa ještědských vápenců, 2016
 • Kompilační mapa Jizerka, 2017
 • Kompilační mapa Velká Jizera, 2017
 • Kompilační mapa Nové Město pod Smrkem, 2017
 • Kompilační mapa Gierczyn, 2017
Mapy:
 • Josef Klomínský (ed.), V. Bělohradský, O. Petyniak, I. Rous, J. Sedláček, J. Šrek, T. Štor, M. Toužimský. Mapa Urbanistická geologie města Liberec, 1 : 13 000, Česká geologická služba, 2016.
 • Josef Klomínský (ed.). Geologická mapa Liberce (spoluautor)