Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail projektu
Nadnárodní místa paměti nacistické nucené práce ve střední Evropě | 2014–2016
Popis projektu

Institut Terezínské iniciativy, Severočeské muzeum v Liberci a Památník Flossenbürg se v rozmezí od února 2015 do dubna 2016 spolupodílely na projektu Nadnárodní místa paměti nacistické nucené práce ve střední Evropě, v rámci nějž byla zorganizována tři česko-německá setkání mládeže, jeden workshop a jeden vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky.

Řešitelé
Ivan Rous
Dotační program
Projekt byl podpořen z programu Evropa pro občany.
Ohlasy
Články
9. 3. 2015 You can always find a piece of relevant testimony in the Visual History Archive (USC Shoah Foundation)
Reportáže
25. 2. 2015 Historici mapují válečnou výrobu a nasazení vězňů za 2. světové války (Česká televize)
Ke stažení
Ztracená pamět - pozvánka
Ztracená pamět - program
Výstupy
Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě

Ve dnech 25. a 26. února se v Severočeském muzeu konala mezinárodní konference „Ztrácíme paměť?“ s podtitulem „Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě“. Konference je společným projektem Institutu terezínské iniciativy (Alfons Adam) a Severočeského muzea (Ivan Rous) a byla financována z grantových prostředků EU fondu ECEA Evropa pro občany. Konference se zúčastnili odborníci z Německa, Polska, USA a Česka, přičemž dvoudenní program byl rozdělen do následujících tematických panelů:

  1. Uvedení do tématu
  2. Místo ve vzpomínkách
  3. Místa nucené práce dnes - muzeální využití
  4. Dokumentace vzpomínání
  5. Nacistická nucená práce v paměťových institucích
  6. Prameny: Pamětníci a orální historie
  7. Archeologie - když prameny mlčí
  8. Rozměry nucené práce
  9. Místa nucené práce dnes - nemuzeální využití

 

Jedním z cílů bylo vytvořit pracovní skupinu, která se tématem nacistické nucené práce bude zabývat dále a hlouběji. Jedním z produktů konference je i jakási interní burza nápadů a podmětů, včetně navazující spolupráce. Alfons Adam celý multiperspektivní proces vývoje od tohoto prvního kroku nazval „Libereckou školou“. Název, jakkoli může znít nadneseně, má konkrétní oporu jak v odborné konferenci, tak i v druhé části projektu, kterým bylo setkání studentů z Česka a Německa uskutečněné o dva měsíce později. Podrobnější popis průběhu celé akce je k dispozici zde.

První česko-německé setkání mládeže

„Památná místa nacistické nucené práce ve střední Evropě“

Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci se Severočeských muzeem pořádal ve dnech 24. až 25. dubna 2015 dvoudenní česko-německé setkání mládeže určené žákům středních škol ve věku 16-19 let. Z české i německé strany se do setkání zapojilo 48 účastníků - 19 z Německa a 29 z České republiky. Tématem setkání byla zapomenutá místa nucené práce na Liberecku a Jablonecku, na Žitavsku a v polském příhraničí. Setkání bylo zaměřeno na problematiku nucené práce, která byla nástrojem nacistické agresivní politiky a ovlivnila životy tisíců lidí po celé Evropě. Mladí lidé, středoškoláci a jejich pedagogický doprovod z České republiky a Německa se během dvou dnů intenzivně věnovali problematice připomínání nucené práce, absolvovali obdobnou exkurzi jako někteří účastníci únorové konference a setkali se i s pamětníkem. Podrobnější průběh setkání najdete zde.
Druhé česko-německé setkání mládeže
Druhé česko-německé setkání mládeže se konalo v německém Flossenbürgu, kdy byl hostitelem obou akcí Památník Flossenbürg. Během setkání, které proběhlo od 25. do 26. září 2015, se celkem 60 účastníků - 28 z Německa a 26 z České republiky - seznámilo nejen s prostorem bývalého koncentračního tábora ve Flossenbürgu, ale navštívilo také český Holýšov, tedy jedno z míst, kde se nacházel pobočný pracovní tábor kmenového tábora Flossenbürg. Účastníci absolvovali opět řadu interaktivních dílen a prohlídku autentických míst, kde se připomíná nacistická nucená práce. Více informací najdete zde.
Vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky
Dne 13. dubna 2016 se uskutečnila závěrečná akce celého projektu, kdy v prostorách Národní technické knihovny v Praze proběhl půldenní vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky,kdy jim byla představena výstava Ztracená paměť?, metodické materiály k výstavě a účastníci měli možnost setkat se s odborníky na téma nucené práce, s pamětníky a zúčastnit se slavnostní vernisáže výstavy v její české verzi. Tohoto semináře se zúčastnilo 31 účastníků z České republiky. Podrobnější informace o semináři najdete zde.
Třetí česko-německé setkání mládeže
Poslední česko-německé setkání mládeže se uskutečnilo v Památníku Flossenbürg ve dnech 16. až 18. března 2016 a zúčastnilo se jej 80 účastníků - 41 z České republiky a 39 z Německa. Hlavní program vzdělávacích dílen se týkal nové výstavy Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice, kterou realizoval Institut Terezínské iniciativy a která měla v Památníku Flossenbürg svoji světovou premiéru. O průběhu setkání se můžete dočíst zde.
Nadnárodní místa paměti nacistické nucené práce ve střední Evropě