Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail projektu
Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přehraničního kulturního dědictví | 2017
Popis projektu

Projekt, na němž jsme spolupracovali s českými a polskými partnery (Technická univerzita Liberec, Krkonošské muzeum v Jelení hoře, Archiv v Jelení Hoře, Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, Státní okresní archiv v Liberci, Národní památkový ústav aj.), byl zaměřen na prezentaci starých map z regionu Jizerských hor. Hlavními výstupy přeshraničního projektu byla digitalizace vybraných map, tvorba nových rekonstrukčních a kompilačních map, dále výstavy v Severočeském muzeu a v archivu v Jelení Hoře, tematické přednášky a vydání dvojjazyčné publikace.

 

Bylo digitalizováno značné množství map a drobnějších segmentů a výřezů. Naprostá většina dat byla použita při výstavní, publikační a přednáškové činnosti. Mezi největší digitalizovaná díla patří velká Globicova mapa Frýdlatského panství. Digitalizované mapy byly poskytnuty podle specifických potřeb všem partnerům projektu. Tím byla vytvořena záloha dat, která nejsou uložena na jediném místě. Především však využitím scanů pro výstavu a publikaci se vytvořily paměťové nosiče s platností podstatně delší, než je samotný projekt.

 

Byly zpracovány čtyři rekonstrukční a kompilační mapy s výstupem jak v podobě tištěného produktu, tak i jako soubor samostatných vrstev využitelných v GIS. Zpracovány byly oblasti horských osad Jizerky a Velké Jizery a hornických měst Nového města pod Smrkem a Gierczyna. Mapy byly provedeny dvojjazyčně a v současnosti se jedná o nejpodrobnější kartografické výstupy pro danou oblast s možností budoucího rozšíření záběru. V rámci projektu byly mapy rozšířeny o geologickou a geofyzikální vrstvu z měření z podzimu 2017. Všechny nově vytvořené mapy je možné stáhnout do aplikací chytrých telefonů ze stránek Severočeského muzea a spolupracujícím subjektům byly poskytnuty v tištěné formě. Mapy Jizerky a Velké Jizery jsou dále i v současnosti využívány Českou gelogickou službou, Agenturou ochrany přírody, Správou CHKO Jizerské hory a dalšími subjekty.

Řešitelé
Ivan Rous
Dotační program
Projekt reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000605 „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního bohatství“ byl financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.
Ohlasy
Články
29. 8. 2017 Staré mapy Liberecka a Jizerských hor (www.jizersketicho.cz)
6. 9. 2017 Liberecké muzeum naučí návštěvníky číst ze starých map (TÝDEN.cz)
11. 9. 2017 Severočeské muzeum ve spolupráci s TUL otevřelo výstavu Mapy Jizerských hor (liberecky.denik.cz)
20. 9. 2017 Stáhni si mapu a pojď objevovat Jizerky! (liberecky.denik.cz)
29. 11. 2017 Mapy Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego (www.lubanski.eu)
19. 12. 2017 Samé mapy, skoro žádný text. Kniha představuje historii Jizerských hor (iDNES.cz)
Reportáže
8. 10. 2017 Toulavá kamera (Česká televize)
Ke stažení
MJH výstava CZ plakát
MJH výstava CZ pozvánka
MJH výstava PL plakát
MJH výstava PL pozvánka
MJH prednaska plakát
Komentář k použití log
Výstupy
Výstava

Výstava v Severočeském muzeu byla instalována do dvou výstavních sálů s využitím hlavního schodiště ze slavnostního vestibulu. Rozsahem se jednalo o jednu z největších výstav za několik posledních let v SM. Výstava byla vyváženou směsicí expozičních panelů, originálů starých map, interaktivních prvků v podobě počítačů s dotykovými obrazovkami a unikátním 3D modelem mapy Vom Oybin bis zur Schneekoppe. Výstava byla v Severočeském muzeu ke zhlédnutí od 7. září do 5. listopadu 2017. Poté byla přesunuta do archivu v Jelení Hoře, kde byla zpřístupněna do 31. 12. 2017. Výstava Mapy Jizerských hor/Mapy Gór Izerskich bude i po skončení projektu nabídnuta dalším subjektům k vystavení.

Publikace

Výpravná publikace Mapy Jizerských hor / Mapy Gór Izerskich v nákladu 1 000 kusů byla připravena ve spolupráci se všemi partnery i subjekty. Byly použity archiválie ze soukromých sbírek, Státního okresního archivu v Liberci a Jablonci nad Nisou, archivu v Jelení Hoře a Severočeského muzea v Liberci. Publikace byla navržena tak, aby bylo možné prezentovat poutavou formou co nejvíce starých i nových rekonstrukčních map včetně detailů a výřezů. Texty byly zčásti převzaty z výstavy Mapy Jizerských hor. Publikace byla rozebrána v Severočeském muzeu za několik málo hodin během dvou dnů. V současné době uvažujeme o dotisku publikace.
Pokračování projektu

V termínu 11. 5. 2018 – 30. 7. 2018 byla výstava prezentována v Domu Gerhardta Hauptmanna ve Szklarske Porebě.

 

V září 2019 vyšlo druhé upravené vydání knihy Mapy Jizerských hor. Publikace je vydána pouze v češtině a doplněná o aktuální poznatky a výsledky stále probíhajícího výzkumu.

Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor - Výstava mapy Jizerských hor
Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor - Výstava Mapy Gor Izerskich
Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor - Vernisáž výstavy Mapy Jizerských hor
Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor - Vernisáž výstavy Gor Izerskich
Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor - Přednášky
Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor - Propagace
Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor - Komentované prohlídky