Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail projektu
Identifikace intruzivních hornin v granitovém masivu Jizerských hor | 2020–2022
Popis projektu
Tento projekt, finančně podpořený Euroregionem Nisa, propojil odborníky ze Senckenbergova muzea v Görlitz, Severočeské muzeum a Českou geologickou službu. Je zaměřen na vyhledávání neznámých žilných těles, jejich identifikaci a datování. V rámci projektu se podařilo ovzorkovat většinu toků na severních svazích Jizerských hor, objevit několik nových bazaltových těles a tektonicky predisponovaných jam. Projekt je zásadní pro zpřesnění a úpravu geologických map v oblasti Jizerských hor. Stejně tak je cenný pro poznání geomorfologického vývoje Jizerských hor.
Řešitelé
Ivan Rous | Bc. Jana Stěhulková, DiS.
Dotační program
Projekt reg. č. ERN-0914.03-CZ-22.05.2019 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.
Dokumenty ke stažení
Průběžná zpráva projektu ze dne 9. 6. 2020
Průběžná zpráva projektu ze dne 24. 3. 2021