Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Externí expozice
Externí expozice

Pracovníci Severočeského muzea se často podílejí na vzniku stálých expozic v jiných objektech nebo institucích. V současné době mohou lidé navštívit expozici „Válečná výroba“ v Jiřetíně pod Bukovou, expozici „Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent“ Rychnově u Jablonce nad Nisou, archeologickou expozici na zámku ve Svijanech nebo miniaturní expozici s ukázkou původního vybavení či dobových suvenýrů na Ještědu.

Expozice „Válečná výroba“ v Jiřetíně pod Bukovou

V roce 2014 byla firmou Detoa otevřena stálá expozice projektu Industriál války, který se zaměřil na mapování válečné výroby a táborů nucené práce v regionu. V jiřetínské expozici je zdůrazněna válečná historie továrny a blízkého pracovního a zajateckého tábora. Mezi exponáty zaujmou unikátní modely tanků, které sloužily jako výukové makety pro vojsko, bedny od modelů letadel pro obsluhy protileteckých děl, dřevěná přídavná nádrž k letadlu a další zajímavosti, včetně obřího modelu zbraně V1 Reichenberg v měřítku 1 : 2. Více informací najdete zde.

KapičkaIvan Rous
Kurátor
Expozice „Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent“

Od června 2015 je v Rychnově u Jablonce nad Nisou součástí muzea expozice věnovaná koncentračnímu táboru AL Reichenau a továrně Getewent. Expozice ve zkratce představuje pohled firmy Getewent využívající nucenou práci a zrcadlem je nástin podmínek v koncentračním táboře AL Reichenau. Jedním z cílů expozice je zachovat paměť místa tak, aby se téma nacistické nucené práce stalo součástí místní historie, aby historie plnila svou roli jako zdroj poučení pro doby budoucí. Více se o expozici dozvíte zde.

KapičkaIvan Rous
Kurátor
Obnovený zámek Svijany s unikátní archeologickou expozicí

Od června 2016 se ve zrekonstruovaném zámku z roku 1578 nachází nové kulturně-historické centrum s výstavními prostorami, které ukazují nejstarší dějiny Libereckého kraje a propagují unikátní archeologické naleziště středoevropského významu a další významné památky regionu. V areálu zámku je k vidění expozice s unikátními archeologickými nálezy z doby bronzové, které pocházejí z okolí Příšovic a Svijan, dále zrekonstruovaný interiér zámku včetně kaple s restaurovanými stropními freskami, menší expozice o podzemí Libereckého kraje či pivovarnická a lázeňská miniexpozice. Více informací najdete zde.

KapičkaPetr Brestovanský
Kurátor
Expozice na Ještědu

V roce 2012 začalo Severočeské muzeum s akviziční akcí „Věnujte kus Ještědu“, jejímž cílem je shromáždit původní vybavení, dokumentaci, suvenýry i osobní vzpomínky autorů k světoznámému vysílači a horskému hotelu nad Libercem. Do současnosti se podařilo získat do muzejních sbírek stovky předmětů, z nichž byla velká část již vystavena nebo publikována na veřejnosti. Přímo na Ještědu je ke zhlédnutí stálá miniaturní expozice s ukázkou legendární sady nádobí pro Ještěd od novoborského skláře Karla Wünsche, modelem prvotní nerealizované podoby Ještědu od Karla Hubáčka nebo ukázkou dobových suvenýrů. Více o Ještědu najdete zde.

KapičkaJiří Křížek
Kurátor