Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail projektu
Ptačí příběhy – letem kulturním světem | 2022–2023
Popis projektu
V roce 2020 byl ve spolupráci s Univerzitou Pardubice zahájen tříletý projekt, který se věnuje
výzkumu a evidenci historických knižních vazeb. Za Severočeské muzeum se projektu účastní Anna Kašparová a Petra Šťovíčková. Práce navazuje na práci profesora B. Nusky, jehož materiál, který shromáždil v průběhu téměř dvaceti let (přes dva tisíce frotáží knižních vazeb) bude digitalizován a kriticky zpracován. Výstupy projektu budou databáze slepotiskové výzdoby renesančních vazeb, která bude sloužit k systematické vědecké evidenci knihvazačského nářadí určeného pro tzv. slepotisk (kolek, váleček, plotna), dále specializovaná mapa knihvazačů a anonymních knihvazačských dílen z českých zemí 16. století, která poskytne informace o řemeslném zázemí, náboženském profilu, mentalitě a síle čtenářských komunit v regionech a na úrovni kulturně-politických center. Mapa bude elektronicky propojena s mapou tuzemských knihtiskařů, kterou řeší projekt NAKI DG16P02HO15 (2016–2020) Knihověda.cz. Certifikovaná metodika slepotiskové výzdoby vazeb vyřeší problém se současným neunifikovaným popisem slepotiskové výzdoby knih. Vedle stanovení postupu při popisu a dokumentaci samotné výzdoby vazeb, nabídne sjednocenou česko-německou terminologii, která se promítne do zkvalitnění retrospektivní národní bibliografie i do konstituování specifické badatelské profese, která v ČR nejméně 50 let chybí. Posledním výstupem je výstava s kritickým katalogem, která přiblíží technologické a uměnovědné zázemí historické knižní vazby jakož i její místo ve vývoji čtenářství a intelektualizace celé společnosti.

Grantový projekt rozšiřuje podobu běžného formálního vzdělávání o benefity, které nabízí prostředí Severočeského muzea. Současně poskytuje nové příležitosti k profesnímu rozvoji jak vyučujícím, tak i lektorům.

 

Projekt využívá možnosti propojení umělecko-historického a přírodovědného pohledu na kulturu. Jako ústřední téma slouží vyobrazení ptactva na exponátech uložených ve sbírkách Severočeského muzea. Cílem projektu je snaha přivést účastníky k zamyšlení nad symbolikou exponátů ve vztahu ke kulturnímu nastavení společnosti v období, ve kterém vznikaly – velkou roli hrají dobové a místní souvislosti ve vztahu k přírodovědným vlastnostem vyobrazených druhů ptactva. Zvýšená pozornost je dále věnována druhům žijícím v oblasti Jizerských hor s důrazem na jejich místní ochranu a zajímavosti.

Řešitelé
Bc. Jana Hajná | Mgr. Iva KotalíkováMgr. Klára Žabková
Dotační program
Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu  obnovy – iniciativa Status umělce, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Výstupy

Výstupem projektu jsou především vzdělávací programy pro školy, jednotlivé workshopy a tematické výtvarné dílny pro děti, vzdělávací procházky jak v přírodě, tak ve městě i přímo po muzeu. Během práce s dětmi i dospělými je využíváno širokých možností, které navrhované téma nabízí a díky tomu jsou zmiňované výstupy snadněji přizpůsobitelné jednotlivým zájmovým skupinám.

 

  • Ptačí příběhy – letem kulturním světem (5.–9. třída)
  • Snídaně na krmítku (MŠ – 5. třída)
  • Tajemní průvodci světem ticha a tmy (5.–9. třída)
  • Kdopak to mluví a copak to říká? (MŠ – 3. třída)
  • Na výpravě za ptačími hlasy, aneb namaluj si, co slyšíš (5.–9. třída)
Tištěné materiály

Ptačí karty pro použití přímo v expozici – krátké shrnutí informací o jednotlivých ptačích druzích z hlediska přírodovědného, historického, symbolického aj. a kde jejich vyobrazení najít.

 

Hadilov

Holubice

Jeřáb

Kohout

Labuť

Orel

Papoušek

Páv

Pelikán

Sova

Stehlík

Sup

Vlaštovka

 

Souhrnná publikace pro učitele i zájemce z řad široké veřejnosti obsahující detailnější rozpracování témat nastíněných v Ptačích kartách.

Dokumenty ke stažení
Monitorovací zpráva za rok 2022