Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Muzejní park
Muzejní park

Historie muzejního parku sahá až do roku 1876, kdy zde Spolek přátel přírody založil botanickou zahradu. Jednalo se o první veřejnou botanickou zahradu na území České republiky, která vznikla z občanské iniciativy a jež sloužila rovněž k rozšiřování veřejného povědomí o okrasných květinách, keřích a stromech. Před stavbou muzea město vykoupilo tyto pozemky od Spolku přátel přírody, věnovalo je kuratoriu muzea a přírodovědný spolek poté otevřel novou botanickou zahradu v místech, kde se dodnes dochovala.

 

Dnešní umístění dřevin v muzejním parku nemá s původními dispozicemi moc společného, protože při stavbě budovy muzea původní zahrada zcela zmizela pod několikametrovou navážkou. Kolem roku 2001, kdy se pod muzejním parkem podél Vítězné ulice budoval podzemní depozitář, došlo k výrazným změnám – bylo vykáceno několik vzrostlých stromů, po dokončení prací pak byl prostor nově osázen a park byl celkově obohacen o spoustu zajímavých  druhů. Mezi nejvýznamnější exempláře patří například letité domácí druhy (buk lesní, smrk ztepilý) vysazené patrně při výstavbě muzejní budovy či z dendrologického hlediska vzácný smrk východní, starý více jak sto let, smrk ajanský, dub červený, borovice limba a cypříšek nootecký. Liberec jako „město rododendronů“ zde připomínají starší kultivary této okrasné dřeviny.

Dnešní umístění dřevin v muzejním parku nemá s původními dispozicemi moc společného, protože při stavbě budovy muzea původní zahrada zcela zmizela pod několikametrovou navážkou. Kolem roku 2001, kdy se pod muzejním parkem podél Vítězné ulice budoval podzemní depozitář, došlo k výrazným změnám – bylo vykáceno několik vzrostlých stromů, po dokončení prací pak byl prostor nově osázen a park byl celkově obohacen o spoustu zajímavých  druhů. Mezi nejvýznamnější exempláře patří například letité domácí druhy (buk lesní, smrk ztepilý) vysazené patrně při výstavbě muzejní budovy či z dendrologického hlediska vzácný smrk východní, starý více jak sto let, smrk ajanský, dub červený, borovice limba a cypříšek nootecký. Liberec jako „město rododendronů“ zde připomínají starší kultivary této okrasné dřeviny.

 

Plánek parku

 

Plánovaná revitalizace muzejního parku
V muzejním parku se chystají změny a úpravy, které významným způsobem přispějí k reprezentativnějšímu vzhledu nejen samotného parku, ale i budovy Severočeského muzea. Projekt revitalizace připravil Ateliér Krejčiříkovi.
Historické plány muzejního parku
Muzejní park a jeho využití
Zadání pro revitalizaci muzejního parku
Autorská zpráva projektantů
Situační plán revitalizace muzejního parku
Dendrologický průzkum muzejního parku
Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec
Vyjádření Národního památkového ústavu
Schválení stavebního záměru (Magistrát města Liberec)
Prezentace výsledné podoby muzejního parku (2. 11. 2023)