Severočeské muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

Připravujeme

O muzeu

Expozice

Vstupné

Knihovna

Publikace

Čtvrtletník

Sborníky

Sbírky

Služby

Pracovníci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volná místa a
veřejné zakázky


Základní
dokumenty


Pro média

Kontakt

Napište nám

Muzeum dětem
EXPONÁT MĚSÍCE

V. K. NOVÁK: JEHLICE
V. K. NOVÁK: NÁHRDELNÍK
V. K. NOVÁK: ČELENKA SE ZPĚTNÝM ZRCÁTKEM

NOVÉ AKVIZICE Z DÍLNY VRATISLAVA KARLA NOVÁKA

Jehlice, nerezocel, zrcadlo, 1984; Náhrdelník, nerezocel, zrcadlo, 1988; Čelenka se zpětným zrcátkem, nerezocel, zrcadlo


Vratislav Karel Novák (1942-2014) patří od počátku 80. let k nejvýznamnějším autorům českého šperku a kovových mobilních plastik 2. poloviny 20. a počátku 21. století. Mezi nejvýznamnější realizace kovových mobilních plastik patří bezesporu exteriérová plastika Stroj času - Metronom v Praze na Letné a dále realizace plastiky Krystalová věž v Cincinnati Ohio. Jeho ojedinělé šperky oscilují na pomezí tělesných objektů a šperku samotného.

Nová akvizice Severočeského muzea představuje šperky z 80. let s využitím nerezoceli a skla/zrcadel v kombinaci s profesionální fotografií na modelech. Tyto šperky jsou na tehdejší dobu a názor na šperk naprosto výjimečné a autor si s nimi vydobyl místo nejen na české, ale také na mezinárodní scéně soudobého šperku. Byly prezentovány nejen na výstavách, ale mnohé z nich se dnes nacházejí ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě. Osobnost tohoto autora se zapsala do podoby současného českého autorského šperku vlastní výjimečnou tvorbou, ale také dlouholetým pedagogickým působením v pozici vedoucího ateliéru Kov a šperk na VŠUP v Praze a pokračováním v ateliéru Design kovu a šperku na ZČU v Plzni.

Vratislav Karel Novák je významným autorem, žijícím a aktivně působícím v regionu Jablonecka a Liberecka, kde žil a tvořil již od počátku 60. let. Dosud byl ve sbírce Severočeského muzea zastoupen pouze jednou prací z poloviny 90. let a dvěma modely mobilních plastik. Jeho práce z 80. let 20. století jsou důležitým dokladem vývoje českého autorského šperku a najdou své významné místo v nové expozici užitého umění Severočeského muzea. Soubor šperků bylo možné zakoupit díky finanční podpoře z Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR a účelové dotaci z Libereckého kraje.


[zobrazit/skrýt více]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 

Čtvrtletník Severočeského
muzea v LiberciČtvrtletník Severočeského muzea v Liberci
Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Euroregionu Nisa. V nákladu 2000 ks vydává Severočeské muzeum v Liberci. Registrováno MK ČR pod číslem E20243. ISSN 1805-0964.


ZIMA 2017 (23)

Obsah:

 • P. Brestovanský: Archeologická expozice v obnoveném zámku Svijany
 • A. Pomothy: Muzeum hostilo IV. libereckou Pecha Kucha Night
 • J. Křížek: Vyšla nová kniha o libereckém unikátu moderní architektury
 • L. Lacina: Na paměť císaře Františka Josefa I.
 • K. Nováková: Festival uměleckých škol
 • Z. Hrabák: Země Franze Metznera, znovuzrozené sochařské dílo
 • A. Pomothy: Gobelíny: unikátní fond libereckého muzea
 • J. Křížek: Stavebněhistorický průzkum muzea
 • J. Křížek: Harrachov - nová muzejní adresa
 • J. Křížek: Liberecké tramvaje a tři životní osudy
 • J. Křížek: Ocenění (direktorial)
 • Výstavy SM / leden-březen 2016
  Ke stažení ve formátu PDF
PODZIM 2016 (22)

Obsah:

 • K. N. Nováková: Liberecké polymery slaví sedmdesátiny
 • J. Křížek: MemoryBox - dejte věcem druhou šanci!
 • I. Rous: Nové geologické publikace pro náš region
 • L. Lacina: Tři návštěvy císaře Františka Josefa I. v Liberci
 • M. Pudil: Když ptáčka lapají
 • G. Leugnerová: Muzejní park se představuje II.
 • J. Volný: Falšinetářský festival v Liberci už posedmé
 • P. Vonička: Entomologická sbírka Severočeského muzea
 • K. N. Nováková: Festival uměleckoprůmyslových škol LK
 • B. Krámská: Kamil Andres: Kouzlo mechanických betlémů
 • O. Palata: Malé zamyšlení nad zápůjčkou barokního skla
 • I. Rous: Nekončíme (editorial)
 • Výstavy SM / listopad-prosinec 2016
  Ke stažení ve formátu PDF
LÉTO 2016 (21)

Obsah:

 • K. N. Nováková: Německočeská výstava Liberec 1906: znovu na scéně
 • L. Lacina: Prusko-rakouská válka 1866 v SM
 • M. Pudil: Minerály a horniny ve sbírkách SM
 • J. Křížek: Muzejní park se představuje
 • Muzejní noc pod Ještědem 2016
 • L. Lacina: Muzeum na cestách II.
 • J. Křížek: Úlovek z antikvariátu
 • J. Křížek: Záchrana hracovského kilometrovníku
 • Výstavy SM / červenec-září 2016
  Ke stažení ve formátu PDF
JARO 2016 (20)

Obsah:

 • R. Machek: Jiří Bartoš: Krajina znějícího ticha
 • R. Filip: Pozůstalost po astronomovi Arthuru Beerovi
 • I. Rous: Geologie Jizerských hor a Liberecka
 • F. Fediuk: Úvodní slovo z připravované publikace k výstavě
 • Podzemí Liberecka a Jizerských hor objektivem Ivana Rouse
 • J. Virt: Zbraně ve sbírkách Severočeského muzea
 • P. Vonička: Vyšlo nové číslo přírodovědného sborníku Severočeského muzea
 • A. Pomothy: Soubor návrhů textilní výtvarnice Vlasty Novákové
 • V. Němcová: Připravujeme výstavu Příběhy české přírody
 • O. Palata: Stanislav Libenský známý i neznámý
 • Výstavy SM / květen-červen 2016
  Ke stažení ve formátu PDF
ZIMA 2016 (19)

Obsah:

 • J. Hunterová, R. Machek: Země nikoho
 • Z. Hrabák: Vivat kutil aneb co svět neviděl
 • L. Lacina: Herní plán
 • R. Janoušek: Představení nové expozice automatofonů IV.
 • Film v muzeu
 • L. Lacina: Muzeum na cestách I.
 • O. Palata: Tradice a současnost
 • A. Pomothy: Vzorníky - podsbírka Severočeského muzea
 • Výstavy SM / leden-březen 2016
  Ke stažení ve formátu PDF
PODZIM 2015 (18)

Obsah:

 • O. Palata: Restaurování unikátních vitráží
 • R. Janoušek: Představení nové expozice hudebních automatů III.  fejeton o flašinetářích z r. 1879 (časopis Dalibor)
 • J. Volný: Historie firmy Riemer Kratzau – Chrastava
 • T. Trávníček: Numismatická sbírka Severočeského muzea
 • Léto s flašinetem
 • O. Palata: Výstava Transdesign v Severočeském muzeu
 • K. N. Nováková: Výstava Šimona Pikouse
 • O. Palata: Umělecké sklo na cestách
 • M. Lhotová: Nová muzejní publikace s židovskou tematikou
 • K. Lozoviuková: Život na hranicích v letech 1945–1989
 • I. Rous: Ponorka „Reichenberg“
 • Osudy Němců z Jizerských hor po roce 1945
 • Výstavy SM / říjen-prosinec 2015
  Ke stažení ve formátu PDF
LÉTO 2015 (17)

Obsah:

 • R. Janoušek: Představení nové expozice hudebních automatů II.
 • D. Breuerová: Restaurování oděvů
 • K. N. Nováková: 150. výročí narození G. E. Pazaurka
 • Muzejní noc v obrazech
 • J. Mohr: V záři svíce - v záři (muzejní) noci
 • Z. Hrabák: Návraty volyňských Čechů
 • I. Rous: Nová expozice "Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent" v Rychnově u Jablonce nad Nisou
 • J. Křížek: Zámek s vůní benzínu
 • J. Sloup: Kamerový systém slaví první úspěchy aneb Krádež kukly v přímém přenosu
 • J. Volný: Liberecký flašinetář 2015
 • I. Krupauerová: Ohlédnutí za konferencí "Ztrácíme paměť" II.
 • Anenská sklářská pouť na Jizerce
 • Výstavy SM / červenec-prosinec 2015
  Ke stažení ve formátu PDF
JARO 2015 (16)

Obsah:

 • R. Janoušek: Představení nové expozice hudebních automatů I.
 • J. Křížek: Když máš v muzeu orchestrion...
 • P. Šťovíčková: Úspěšná digitalizace raně novověkých památníků
 • O. Palata: Excelentní dar sklárny MOSER, a.s., Severočeskému muzeu v roce 2015
 • B. Krámská: Restaurování betlému Václava Metelky pokračuje
 • K. N. Nováková: Dary do muzejních sbírek opět povoleny
 • A. Baldová: Muzejní noc pod Ještědem 2015
 • O. Palata: Bakalaureáty 2015
 • S. Doubrava: Výstava Naivní divadlo Liberec - Loutky nejen z archivu
 • P. Brestovanský: Život a smrt v pravěku
 • B. Krámská: Vlastivědné muzeum města Liberce by oslavilo sto let
 • I. Rous: Tábory nesvobodné pracovní síly na Jáchymovsku
 • I. Rous: Ohlédnutí za konferencí "Ztrácíme paměť?"
 • Výstavy SM / duben-červen 2015
  Ke stažení ve formátu PDF
ZIMA 2015 (15)

Obsah:

 • J. Křížek: První etapa modernizace za námi
 • J. Křížek: Budiž světlo! Návrat lamp do velkého sálu
 • J. Sloup: Padesát digitálních očí aneb konec muzejního matrixu?
 • I. Rous: Historická mapa Liberce - květen 1945
 • Rekonstrukce Severočeského muzea v obrazech (3. díl)
 • P. Vonička: Vyšlo nové číslo přírodovědného sborníku SM
 • K. N. Nováková: Doprovodný program k výstavě Půvab květů historie
 • P. Vonička: Výstava Albánie - přírodou neznámé země
 • Úspěch v celostátní fotografické soutěži s muzejní tematikou "Muzeum Photo 2014"
 • L. Lacina: Za ostnatým drátem
 • J. Křížek, K. N. Nováková: Klenoty z kapoty
 • I. Rous: Výtah (editorial)
 • Výstavy SM / leden-červen 2015
  Ke stažení ve formátu PDF
PODZIM 2014 (14)

Obsah:

 • M. Lhotová: Fotograf Rudolf Ginzel (1872-1944)
 • I. Rous: Historická a montánní mapa Hrádku nad Nisou
 • J. Křížek: Liberecké vertikály
 • J. Křížek: Ještěd 11x jinak
 • K. N. Nováková: Výstava Půvab květů historie
 • M. Bradáčová: Hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích
 • M. Košková: Vzpomínky na 80. léta v Československu
 • J. Křížek: Porsche v muzeu
 • A. Kašparová: Týden knihoven v Severočeském muzeu
 • I. Rous: Poptávka (editorial)
 • Výstavy SM / říjen-prosinec 2014
  Ke stažení ve formátu PDF
LÉTO 2014 (13)

Obsah:

 • J. Křížek: Malý výstavní sál s novou tváří
 • J. Křížek: Fenomenální bicykl
 • I. Rous: Industriál války v továrně Detoa
 • I. Rous: Mapa pro hornické muzeum v Rosia Montaně
 • D. Breuerová: Koupací úbory a plavky ve sbírkách muzea
 • Rekonstrukce muzea v obrazech (2. díl)
 • J. Bartoš: Fotoaparát Horizont jako tvůrčí inspirace
 • I. Krupauerová: Letní aktivity v Severočeském muzeu v Liberci
 • J. Volný: Ohlédnutí za uplynulým flašinetářským děním
 • K. N. Nováková: Studentský design sanitární keramiky
 • O. Palata: Státní závěrečné zkoušky v Severočeském muzeu
 • I. Rous: Expanze (editorial)
 • Výstavy SM / srpen-prosinec 2014
  Ke stažení ve formátu PDF
JARO 2014 (12)

Obsah:

 • J. Křížek: Co se děje za zavřenými dveřmi muzea?
 • L. Lacina: Velká válka 1914-1918
 • M. Bradáčová: Rytina bitvy u Liberce 21. dubna 1757
 • J. Mohr: Z muzea do lázní
 • P. Šťovíčková: Navrácení Libereckého kodexu po 60 letech
 • Rekonstrukce Severočeského muzea v obrazech (1. díl)
 • M. Pudil: Vítání ptačího zpěvu 2014
 • A. Baldová - J. Sloup: Nové publikace SM
 • O. Palata: Bakalaureáty 2014 - v muzeu již podvacáté
 • J. Křížek: Splátka dluhu po 70 letech: vydání ztraceného soupisu frýdlantských památek
 • J. Křížek: Jak zloději obohatili výstavu o pašerácích
 • K. N. Nováková: Královské posezení aneb historické toalety v SM
 • I. Rous: Všechno je jinak... (editorial)
 • Výstavy SM / květen-prosinec 2014
  Ke stažení ve formátu PDF
ZIMA 2014 (11)

Obsah:

 • M. Nevrlý: Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea - díl II.
 • J. Křížek: Architektura ve službách motorismu
 • J. Křížek: Oprava věžních hodin
 • K. N. Nováková: "Půvab květů historie" - katalog ke 140. výročí muzea
 • P. Vonička: Vyšlo další číslo přírodovědného sborníku SM
 • P. Vonička: Jizerské hory 2 - o rašeliništích, květeně a zvířeně
 • O. Palata: Zajímavá data z historie SM - III. díl
 • J. Křížek: Vyšel soupis památek města Liberce
 • J. Křížek: Muzejní betlém se dočkal restaurování
 • O. Palata: Zachráněné "chlupidlo" Věry Liškové
 • M. Bradáčová: Archeologické objevy v roce 2013
 • I. Rous: Třísky (editorial)
 • Výstavy SM / leden - únor - březen 2013
  Ke stažení ve formátu PDF
PODZIM 2013 (10)

Obsah:

 • M. Nevrlý: Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea - díl I.
 • J. Křížek: Znamení dálek - první výstava a kniha o historii dopravního značení v LK
 • M. Pudil: Pojďte s námi za ledňáčky
 • M. Stará: Archeologická sbírka SM - stručný nástin vzniku a vývoje
 • O. Palata: Zajímavá data z historie SM - II. díl
 • B. Krámská: I historické oddělení muzea letos slaví jubileum - II. díl
 • P. Vonička: Již 55 let vychází přírodovědný sborník SM
 • J. Křížek: Opravujeme, a proto zavíráme
 • B. Krámská: Sympozium o podmalbách na skle v rakouském Sandlu
 • K. N. Nováková: Výstava Severočeské muzeum v Liberci 1873-2013
 • M. Bradáčová: Odkrývání části minulosti města Liberce
 • L. Lacina, J. Mohr: Historický sborník SM
 • I. Rous: Návraty (editorial)
 • Výstavy SM / říjen - listopad - prosinec 2013
  Ke stažení ve formátu PDF
LÉTO 2013 (9)

Obsah:

 • A. Kašparová: První časopis SM
 • A. Kašparová: Malí svědci doby
 • O. Palata: První nákupy SM roku 1873 ve Vídni
 • M. Lhotová: Tváře za objektivem: fotografové Liberecka ve sbírkách SM
 • D. Breuerová: Móda před 140 lety
 • O. Palata: Zajímavá data z historie SM - I. díl
 • O. Palata: SM a Willy Ginzkey aneb o výročích trochu jinak
 • B. Krámská: I historické oddělení muzea letos slaví jubileum - I. díl
 • K. N. Nováková: První muzejní medaile
 • J. Křížek, I. Rous: Kořeny (editorial)
 • Výstavy SM / červenec - srpen - září 2013
  Ke stažení ve formátu PDF
JARO 2013 (8)

Obsah:

 • J. Křížek: Výstava "Ještěd"
 • K. N. Nováková: Nová expozice antického a orientálního umění
 • M. Pudil: Vítání ptačího zpěvu
 • J. Křížek: Pro vážené návštěvníky
 • M. Lhotová: Výzkum zaniklých židovských komunit v českém pohraničí
 • I. Rous: Hlasy z minulosti
 • I. Rous: Publikace Industriál války
 • Muzejníkův rok v obrazech
 • Den japonské kultury v SM
 • I. Rous: Otevřené krytu GETTEWENT v Rychnově u Jablonce n. N.
 • J. Blecha: Skromné stánky múz: rodinná loutková divadélka
 • L. Lacina: Výstava "Válka 1866"
 • J. Křížek: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945
 • Editorial: (Ne)klid
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / duben - květen - červen 2013
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Dománková: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
ZIMA 2013 (7)

Obsah:

 • M. Bradáčová: Objev středověkého kostela v Raspenavě
 • J. Křížek: Direktorial aneb trocha latiny na závěr roku
 • O. Palata: Sbírkové sklo na cestách
 • P. Vonička: Nové číslo přírodovědného sborníku SM
 • M. Bradáčová: Archeologická expozice v prostorách být. fary v Jablonci n. N.
 • Z. Hrabák: Výstava "Pokojíčky pro panenky v proměnách času"
 • J. Křížek: Svatba roku 2012
 • D. Breuerová: Studentky kreslí v muzeu historické šaty
 • M. Stará - S. Koudela: Sportovní areál Javorník očima archeologa a písmáka
 • K. N. Nováková: Pocta japonskému meči
 • J. Křížek: Dvě výročí Friedricha Ohmanna
 • J. Křížek: Naprej!
 • P. Šťovíčková: Pohled do zákulisí: restaurování Melantrichovy bible
 • J. Mohr: Sbírky H. Liebiega ve Frankfurtu n. M.
 • K. N. Nováková: Pravěký a současný šperk
 • P. Vonička: Mouchy a surrealismus
 • J. Křížek: Výstava "Slavné vily Čech, Moravy a Slezska"
 • Editorial: ... se nekoná
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / leden - únor - březen 2013
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Dománková: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
PODZIM 2012 (6)

Obsah:

 • P. Zuber: Výstava Lebky, skryté umění přírody
 • I. Rous: R.A.F. aneb historie liberecké automobilky
 • K. N. Nováková: Výstava Zachráněné poklady
 • L. Lacina: Muzeum hostilo vexilologický kongres
 • M. Lhotová: Rudolf Ginzel: Liberecká zákoutí
 • B. Krámská: Restaurování lidového nábytku po povodních
 • M. Stará: O přeměně staré továrny ve Frýdlantu
 • K. Novotný: Počátky lyžování v království českém
 • A. Chloubová: Den romské kultury v SM
 • P. Vonička: Expedice Albánie 2012
 • B. Krámská: ...nám, nám narodil se!
 • A. Černá: Půjdem spolu do Betléma
 • O. Palata: Pavel Werner v Severočeském muzeu
 • M. Bradáčová: 10 let výzkumu na neolitických těžebních polích Jistebska
 • Editorial: Destrukce
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / říjen - listopad - prosinec 2012
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Lhotová: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
LÉTO 2012 (5)

Obsah:

 • J. Křížek: Muzeum získalo původní kabinu lanovky
 • I. Rous: Střela V-1 Reichenberg (neboli Liberec)
 • Ve stanu ... reakce těch, kteří to zkusili
 • A. Černá: Měsíc s fotokomorou
 • Liberecký flašinetář 2012
 • M. Pudil: Aktualizace přírodovědné expozice SM
 • P. Vonička: Výzkumný dipterologický tým opět v akci
 • J. Křížek: Zrození libereckého mrakodrapu
 • I. Rous: Výstava Industriál války
 • J. Křížek: J. K. Lobkowicz - 80 let od úmrtí motoristické legendy a zapomenutého turnovského rodáka
 • Den romské kultury v SM
 • Výstava o romském holocaustu v muzeu
 • D. Breuerová: Benátský gondolový prapor v SM
 • K. N. Nováková: Nevyhazujte staré hodiny a hodinky! Noste je do muzea!
 • Editorial: Kontrasty
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / červenec - srpen - září 2012
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Lhotová: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
JARO 2012 (4)

Obsah:

 • J. Křížek: 101 let od vzletu prvního letadla v Liberci
 • J. Křížek: Přenocujte v barokním stanu L. P. 1757
 • M. Bradáčová: Výročí bitvy u Liberce 21. dubna 1757
 • P. Šťovíčková: Ze starých inventářů aneb inventarizace (bez) legrace
 • L. Lacina: Sbírka praporů v Severočeském muzeu
 • J. Křížek: Přineste kus Ještědu do muzea!
 • J. Hunterová: Studio výtvarné fotografie v Liberci 1962-1969
 • D. Breuerová: Autorská móda v SM
 • J. Mohr: Z historie konzervátorské dílny II.
 • B. Krámská: Liberecká pieta s nejstarším pohledem na město Liberec
 • Editorial: Čas v muzeu
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / duben - květen - červen 2012
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Lhotová: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
ZIMA 2012 (3)

Obsah:

 • J. Křížek: Entrée nového ředitele
 • O. Palata: Cenné přírůstky pro sbírky oddělení užitého umění a výtvarné fotografie v roce 2011
 • I. Rous: Nové knihy na přelomu let 2011/2012
 • Z. Hrabák: Alfons Mucha: Fotografie z ateliéru
 • J. Mohr: Otto Bartning in Europa
 • L. Lacina: Za ostnatým drátem
 • L. Crocro a M. Bouzek: Loukamosaic
 • Č. Maleček: Vzkaz v hodinách
 • I. Rous: Projekt nové expozice automatofonů
 • J. Mohr: Z historie konzervátorské dílny I.
 • A. Veselá: Vánoce v muzeu
 • Editorial: V novém...
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / leden - únor - březen 2012
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Lhotová: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
PODZIM 2011 (2)

Obsah:

 • P. Brestovanský: Výzkum hromadných hrobů vojáků ze sedmileté války na Nerudově náměstí
 • O. Palata: Světové unikáty na výstavě Hold sklu
 • P. Šťovíčková: Mecenáši - koření muzejních sbírek
 • D. Breuerová: Svatební šaty v muzejních sbírkách
 • M. Pudil: Kolik žije na Frýdlantsku ptáků
 • D. Lejsek: Pomozte dílně!
 • A. Benadiková: Knihy jsou němí učitelé
 • B. Krámská: Pozvánka na výstavu Dřevošrot Zdeňka Viléma
 • B. Krámská: Ze zvykoslovného kalendáře Liberecka
 • P. Vonička: Sborník Severočeského Muzea - Přírodní Vědy
 • M. Lhotová: Historické pohlednice Liberce - vyhodnocení kvízu z 10. 9. 2011 (EHD) - snímky pohlednic zde
 • I. Rous: Novinky v expozicích SM
 • Editorial: Pokračujeme
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / září - říjen - listopad 2011
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Lhotová: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
LÉTO 2011 (1)

Obsah:

 • A. Čvančara: Severočeské muzeum v novodobé historii
 • P. Brestovanský: Archeologický výzkum centra Hrádku nad Nisou v letech 2009-2010
 • P. Brestovanský: Objev chlebové pece ve Frýdlantu
 • D. Breuerová: Přírůstky: Tapiserie Déjá vu
 • I. Rous: Nová kniha: Koncentrační, zajatecké a jiné tábory na Liberecku
 • A. Benadiková: Novinky z muzejní knihovny
 • O. Palata: Exponáty SM na Pražském hradě
 • M. Lhotová: Rok 1968 ve sbírkách SM
 • M. Stará - I. Rous: Tři netradiční archeologické objevy
 • Č. Maleček: Konzervátorská dílna se představuje
 • P. Vonička: Nejen čtyři nové mouchy pro vědu
 • L. Lacina: Zrekonstruované pietní místo v Rýnovicích
 • Editorial: Začínáme
 • Výstavy Severočeského muzea v Liberci / červen - červenec - srpen 2011
 • Výběr z kulturních akcí
 • M. Dománková: Fotografie ze sbírek SM
  Ke stažení ve formátu PDF
 DOPROVODNÉ PROGRAMY
NEJEN PRO ŠKOLY


Doprovodné programy 2018

 nabídka programů pro rok 2018

» pracovní listyOtevírací doba:
denně mimo pondělí
9:00-17:00 hodin
středa do 18:00 hodinKnihovna:
úterý a čtvrtek
13:00-16:00 hodin


Vstupné:
dospělí: 30 Kč
studenti, žáci: 10 Kč
důchodci: 10 Kč

» více...


Krajský úřad Libereckého kraje

Severočeské
muzeum v Liberci
je příspěvkovou
organizací
Libereckého kraje
» vypnout pozadí…

 

© 2004-2016 Severočeské muzeum v Liberci, Jiří Sloup, Anna Baldová, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizováno: 08.08.2018 00:10:18